Instagram
   
Aktualnosti
  

Javni poziv "Izbor suvenira"

17.03.2017
                     JAVNI POZIV
 
    Izbor suvenira koji će biti izloženi u
     Turističkom informativnom centru
  u svrhu promidžbe grada Vinkovaca
 
 
 
I. UVODNE NAPOMENE
Predmet Javnog poziva je izbor suvenira koji će biti izloženi u Turističkom informativnom centru čime se doprinosi promidžbi grada Vinkovaca. Suveniri se neće prodavati već će se u Turističkom uredu pružati informacija o najbližem prodajnom mjestu suvenira.
 
II. KORISNICI 
Poziv se odnosi na pravne i fizičke osobe (domaću radinost, trgovačka društva, obrte, zadruge, udruge, ustanove, obiteljska poljoprivredna gospodarstva - OPG) koje se bave izradom/proizvodnjom i prodajom suvenira. 
 
III. KRITERIJI
Odabir suvenira obavljat će se prema sljedećim kriterijima:
- suvenir treba imati značajke prepoznatljivosti lokalne sredine, biti odraz tradicije i/ili kulturne, povijesne i/ili materijalne baštine grada Vinkovaca,
- doprinositi promidžbi grada Vinkovaca,
- suvenir može biti izvornog ili stiliziranog oblika,
- suvenir može imati funkcionalnu i/ili dekorativnu namjenu,
- svaka izvedba suvenira (funkcionalna ili dekorativna) mora udovoljavati kriterijima estetičnosti, kompletnosti i kvalitete izrade,
- suvenir treba biti dostupan na tržištu te uz suvenir imati naznačenog proizvođača/prodavatelja 
- suvenir treba biti prezentiran u adekvatnoj ambalaži.
 
Svaki prijavitelj može prijaviti najviše tri rada/suvenira.
 
 
IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA
- popunjen obrazac Prijave za izbor suvenira
- po dva originalna primjerka suvenira 
- dokaz o pravnom statusu proizvođača suvenira
 
VI. ROKOVI
Javni poziv je od dana objave na službenoj web stranici Turističke zajednice grada Vinkovaca. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se Turističkoj zajednici grada Vinkovaca osobno ili poštom najkasnije do 28. travnja 2017. godine na adresu:
 
  TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VINKOVACA
                 Trg bana Josipa Šokčevića 4
                           32 100 Vinkovci
                         za "Izbor suvenira"
                            NE OTVARATI
 
 V. IZBOR SUVENIRA
Stručno Povjerenstvo će utvrditi koji suveniri ispunjavaju uvjete iz ovog Poziva te će nakon odabira svi prijavljeni biti obaviješteni o odluci objavom iste na web stranicama Zajednice.
Turistička zajednica grada Vinkovaca zadržava pravo da proizvođačima suvenira ne daje dodatna pojašnjenja te ima pravo odbijanja pristiglih zahtjeva bez obrazloženja.
Neće se razmatrati zahtjevi s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom, te oni koji se ne dostave u navedenom roku.  
 
VII. INFORMACIJE
 Obrazac Prijave za izbor suvenira - i tekst ovog Javnog poziva nalaze se na službenoj web stranici Turističke zajednice grada Vinkovaca: www.tz-vinkovci.hr.  
Obrazac Prijave može se dobiti i u Turističkoj zajednici grada Vinkovaca. Dodatne informacije možete zatražiti na telefon: 032/334-653, e-mail: info@tz-vinkovci.hr. 
 
 
 
Povratak na listu