Instagram
   
Aktualnosti
  

Javni poziv za izlagače na Rimskom sajmu

07.03.2018 - 02.05.2018

Turistička zajednica grada Vinkovaca u sklopu manifestacije "VI. Rimski dani" organizira i "Rimski sajam" (1. i 2. lipnja). 

                                     JAVNI POZIV 

                     za izlagače na Rimskom sajmu

 

1. Organizator Rimskog sajma je Turistička zajednica grada Vinkovaca. Na „Rimskom sajmu“ se prezentiraju proizvodi usko vezani za Rim i antičko razdoblje, ali i oni koji imaju s navedenim razdobljem logičnu poveznicu.
2. Pravo sudjelovanja na specijaliziranom Rimskom sajmu imaju sve fizičke i pravne osobe s područja Republike Hrvatske i inozemstva, koje uredno ispune i dostave potpisanu i ovjerenu prijavu za sudjelovanje i presliku uplatnice za najam štanda u iznosu od 100,00 kuna do 1. svibnja 2018. godine. O sudjelovanju, razvrstavanju i rasporedu izlagača odlučuje  organizator  poštujući maksimalno njihove želje i koncepciju priredbe.
3. Potpisana Prijava za sudjelovanje ima važnost Ugovora.
4. Podnijeta prijava je neopoziva i obvezna  za  izlagača. Nakon primitka  prijave, organizator potvrđuje prihvat prijave izlaganja, a zadržava pravo da je prihvati ili odbije. Organizator zadržava pravo da izlagaču odredi mjesto izložbenog prostora.
5. Prijava za izlaganje odnosi se samo na prijavljene izlagače s prijavljenim proizvodima. Ona obvezuje izlagača da prijavljene izloške drži na štandu za vrijeme trajanja sajma. Tijekom angažiranja sajamskog-izložbenog prostora izlagač  je  dužan  za  vrijeme  radnog  vremena  sajma neprekidno  boraviti  u  sajamskom prostoru  vodeći  brigu  o  svim izlošcima i opremi o vlastitom trošku.
6. Ako  zbog  nepredviđenih  okolnosti  izlagač  u  pismenoj  formi  predloži organizatoru povlačenje svoje prijave o sudjelovanju najkasnije 7 dana prije  početka  priredbe,  a  organizator  to  prihvati,  izlagaču će biti vraćen iznos na ime uplate za najam štanda.
7. Ako  posebne  okolnosti  to  zahtijevaju,  izlagaču  se  i  nakon  potvrde  o dodijeljenom  prostoru  može  odrediti  drugi  prostor,  odnosno  izmijeniti površina i dimenzija rezerviranog prostora.
8. Ukoliko  se  priredba  mora  vremenski  pomaknuti,  skratiti,  produljiti  ili premjestiti u drugi prostor, izlagač nema pravo otkazati sudjelovanje niti ima pravo na naknadu štete.
9. Izlagač  sam uređuje izložbeni prostor ali uz poštivanje koncepcije sajma, imajući u vidu da je riječ o specijaliziranom sajmu. Izlagač je dužan tijekom rada na sajmu nositi rimske tunike koje će osigurati TZ grada Vinkovaca u slučaju da nemaju svoju primjerenu rimsku odjeću.
10. Izlagač osigurava izloške i drugu opremu na izložbenom prostoru o vlastitom trošku. U slučaju nastanka štete (krađa, oštećenje i sl.) izlagač je dužan nastalu štetu u najkraćem roku prijaviti policijskoj  postaji.
11. Izlagač je odgovoran za štetu ili nesreću nanesenu organizatoru i drugim izlagačima, odnosno licima na izložbenom prostoru, ako ih je izazvao on ili njegovo osoblje.
12. Proizvode od plastike, gume i sl. nije dozvoljeno izlagati niti prodavati na sajmu.
13. Organizator je tijekom sajma ovlašten nesmetano fotografirati te izrađivati druge vrste video i audio zapisa u ustupljenim izložbenim prostorima i koristiti ih za vlastite i opće potrebe. Izlagači se u tom pogledu odriču bilo kakvih autorskih prava i potraživanja, a isti nemaju ovlast vršenja takvih oblika snimanja bez posebnog odobrenja organizatora, osim unutar vlastitog izložbenog prostora
14. Ekonomsko- propagandne aktivnosti na prostoru organizatora mogu se organizirati u skladu s propisima Republike Hrvatske. Za sve reklamne akcije izvan izložbenog prostora izlagača potrebno je posebno odobrenje organizatora. Na štandu se ne dopušta uporaba elektronskih uređaja koji proizvode buku. Puštanje glazbe na izlagačevom prostoru kao niti organiziranje prezentacija, konferencija za novinstvo i drugih aktivnosti izlagaču nije dozvoljeno.
15. Reguliranje prodaje - izravna prodaja izložaka i uzoraka je dozvoljena. Izlagači su dužni u skladu sa zakonskim propisima pripremiti svu potrebnu dokumentaciju koju zahtijevaju inspekcijske službe.
16. Organizator preuzima brigu oko čišćenja sajamskih prostora, ulaza i drugih površina, koje zajednički koriste svi izlagači i posjetitelji.
17. Čišćenje štandova i izložaka isključiva je obveza izlagača.
18. Izlagač ne može davati  u  najam  izložbeni  ili propagandni  prostor, odnosno njegov dio, trećim licima bez dozvole organizatora.
19. Organizator se obvezuje predati štand i opremu izlagaču 1 sat prije početka priredbe. Izlagač je obvezan vratiti štand i opremu u stanje u kakvom ih je primio. U slučaju oštećenja ili  nestanka materijala i opreme sa štanda, izlagač je dužan nadoknaditi štetu.
20. Rimski sajam održat će se 1. i 2. lipnja 2018. godine.
21. Rad sajma je od 10:00 do 22:00 sata.
22. Izlagač se obvezuje preuzeti naručeni izložbeni prostor najkasnije 1 sat prije početka sajma, a raspremanje mora dovršiti u roku 1 sat nakon zatvaranja sajma. 
23. Ukoliko izlagač ne preuzme naručeni izložbeni prostor u navedenom roku prije početka sajma, a o tome  nije obavijestio organizatora, organizator zadržava pravo da od tog roka na dalje raspolaže prostorom bez ikakvog obrazloženja.
 
Obrazac prijave možete preuzeti ovdje.
 
Povratak na listu