Instagram
   
Aktualnosti
  

Novi uvjeti za Living history program

26.09.2018 - 25.11.2018

Turistička zajednica grada Vinkovaca nudi mogućnost održavanja programa "Živuća povijest" u suradnji s amaterskim kazalištima iz Vinkovaca i Retkovaca.

Gostima koji u Vinkovce dođu posredstvom turističke agencije bit će omogućeno: 
 
- sudjelovanje u «living history» programima: „Stari Vinkovci bana Šokčevića“ ili „Slavonska krv vinkovačkih književnika“ 
a sukladno prethodnom dogovoru turističke agencije s Turističkom zajednicom, 
i to prema sljedećim uvjetima: 
 
IZLETI KOJIMA SU VINKOVCI CILJNO ODREDIŠTE 
 
Ukoliko turistička agencija dovede organiziranu grupu od minimalno 30 putnika u 
Vinkovce na način da ista kroz: 
 
- noćenje u nekom od gradskih smještajnih objekata 
- konzumaciju ručka ili večere u nekom od vinkovačkih restorana, 
- kupovinu suvenira, 
- organiziranu kupovinu ulaznica za posjet izložbi, kazališnoj predstavi, muzeju, 
   bazenu i sl., 
- organiziranu konzumaciju slastica, pića i napitaka u nekom od vinkovačkih 
   ugostiteljskih objekata, 
- organizirano konzumiranje drugih turističko- ugostiteljskih proizvoda i usluga npr.
   jahaonice i sl., 
 ostvari minimalnu turističku potrošnju od 50,00 kuna po osobi 
 
Za realizaciju ponuđenog programa turistička agencija mora priložiti presliku programa putovanja i zamolbu sa naznakom programa kojega želi realizirati, vremena i mjesta održavanja programa. Turistička zajednica zadržava pravo izmjene zatraženoga o čemu će pravovremeno izvijestiti agenciju. 
Turistička agencija mora dostaviti traženo Turističkoj zajednici grada Vinkovaca
najkasnije sedam (7) dana prije dolaska grupe u Vinkovce. U suprotnom, Turistička zajednica grada Vinkovaca neće biti u mogućnosti organizirati izvođenje programa Živuće povijesti. 
Institucije i tvrtke s područja grada Vinkovaca koji u Vinkovcima organiziraju događanje koje generira noćenja (minimalno 20 osoba) ima mogućnost korištenja programa Živuće povijesti uz zamolbu koju treba dostaviti Turističkoj zajednici grada Vinkovaca najmanje 7 dana prije traženoga termina realizacije programa.
 
Dodatne informacije: 
 - Turistička zajednica grada Vinkovaca, Trg bana Šokčevića 4, 32 100 Vinkovci, tel./fax.: 032/334 653, e-mail: info@tz-vinkovci.hr 
 
 
 
Povratak na listu