Instagram
   
Aktualnosti
  

Paušal za privatne iznajmljivače u Vinkovcima iznosi 150 kuna

29.01.2019 - 28.02.2019
Na 10. Sjednici Sabora koja se održala 21.studenog 2018. godine izgasan je konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.
Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave obvezna su za 2019. godinu donijeti odluke iz članka 17. ovoga Zakona kojima će se propisati visina paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu do 31. siječnja 2019. godine te iste dostaviti Poreznoj upravi najkasnije do 15. veljače 2019. godine. Donesena odluka se primjenjuju sve do donošenja nove odluke sukladno članku 17. ovoga Zakona. 
Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Vinkovaca usvojen je prijedlog paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u turizmu u privatnom smještaju, a Grad Vinkovci odlučio se za najnižu stopu od 150 kuna te time i smanjio dosadašnji iznos od 300 kuna. Na području grada trenutačno je 16 prijavljenih privatnih iznajmljivača, istaknuo je Davor Mecanović, zamjenik pročelnice Upravnog odjela za kulturu i turizam, a gradonačelnik Ivan Bosančić komentirajući ovu odluku istaknuo je kako je riječ o još jednoj mjeri za poticanje razvoja turizma u gradu, ovaj put kao olakšica privatnim iznajmljivačima te poticaj povećanju broja kreveta odnosno smještajnih jednica u privatnom smještaju.
 
 
Povratak na listu