Instagram

Interaktivna karta

Apartman Dalmar

Kneza Mislava 13, 32 100 Vinkovci
Mob 099 239 97 65
Email dalmarvk@gmail.com

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.