Instagram

Interaktivna karta

Bijela lađa

Duga ulica 48, 32 100 Vinkovci
Tel 032 331 458

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.