Instagram

Interaktivna karta

Hotel Cibalia***

A. Starčevića 51, 32 100 Vinkovci
Tel 032/617 486
Email hotel-cibalia@vk.t-com.hr hotelcibaliavinkovci@gmail.com

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.