Instagram

Interaktivna karta

Pizzeria Sfinga

Alojzija Stepinca 48, 32 100 Vinkovci
Tel 032 357 536

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.