Instagram

Interaktivna karta

Restoran hotela Cibalia

A. Starčevića 51, 32 100 Vinkovci
Tel 032/339 222
Email hotel-cibalia@vk.t-com.hr
http://www.hotel-cibalia.com/

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.