Instagram

Interaktivna karta

Restoran hotela Villa Lenije

Genscherova 3, 32 100 Vinkovci
Tel 032/340 140
Email info@hotelvillalenije.com
http://www.hotelvillalenije.com/

Pokaži sve objekte

UPUTE:

Pojedinačno označite tip objekta.
Ovisno o odabranim
karakteristikama objekata
na karti će se prikazati
rezultati tj. pozicije istih.