Instagram
   

Zrakoplovni klub i aerodrom

Pristanište je usklađeno  sa svim preporukama svjetske zrakoplovne asocijacije ICAO (Anex – 14). Agencija za civilno zrakoplovstvo RH dodijelila mu je i međunarodnu (ICAO) kodnu oznaku : LDOV. Aerodrom je koncipiran kao sportsko-turistički objekt namijenjen za prihvat i otpremu  zrakoplova do ukupne poletne mase (MTOW) 5.700 kg,  u  uvjetima dnevne vidljivosti, a za potrebe zračnog prometa, taxi i panoramskih letova,  školovanja pilota, trenažnog letenja, natjecanja te športskog i  turističkog letenja.

Također, aerodrom ima svojstva međunarodnoga aerodroma u povremenom prihvatu ili otpremi zrakoplova, posade i putnika po najavi i zahtjevu (tzv. „On Request“),  a tada graničnu kontrolu obavljaju carinici i policijski djelatnici na samom aerodromu.

Sama je pista održavanoga dreniranoga travnatoga pokrova dužine 800 m, širine 30 m, sa sigurnosnim zaustavnim površinama, ukupne dužine 1300 m, bez prepreka u prilazima. Postoji mogućnost višednevnog parkiranja aviona na uređenim i nadziranim stajankama, a po potrebi i dogovoru, i u hangarima. Za avione je moguće pribaviti MOGAS benzine, a  piloti mogu koristiti i priručnu radionicu.

Kampiranje ili noćenje u spavaonicama moguće je za ograničeni broj osoba, a na raspolaganju su im sanitarni prostori s tušem i kuhinja. Aerodrom, pored navedenoga, može ponuditi pranje aviona, priključak vode i električne struje, vatrogasnu zaštitu kategorije 1, internet uslugu, uslugu telefaksa i telefona.